F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Treść regulaminu


1.1    Usługa Newsletter
Usługa ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o produktach działalności artystycznej.
Korzystanie z usługi  ”Newsletter Filharmonii Śląskiej”” jest dobrowolne i bezterminowe.
W celu świadczenia usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” Filharmonia Śląska pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
Informacje dotyczące sposobu subskrypcji,  usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są w punkcie ”Instrukcje dla subskrybentów usługi Newsletter Filharmonii Śląskiej” oraz w dokumencie ”Polityka Prywatności Filharmonii Śląskiej”.

1.2    Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice. Dane osobowe (tj. adresy e-mail zbierane są przez Administratora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” lub realizacji rezerwacji biletów. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” ” lub rezerwacji biletów.

1.3    Instrukcje dla subskrybentów usługi Newsletter Filharmonii Śląskiej
1.3.1    Informacje ogólne:
Usługa ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści zawierających informacje o najważniejszych wydarzeniach i działalności Filharmonii Śląskiej.
Korzystanie z usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” jest dobrowolne i bezterminowe.
W celu świadczenia usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” Filharmonii Śląskiej pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: ”Polityka prywatności Filharmonii Śląskiej”.

1.3.2    Proces rejestracji:
Usługa ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób.
W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
Wejść na stronę internetową o adresie https://www.filharmonia-slaska.eu
Zaznajomić się z dostępną na stronie internetowej dokumentacją: ”Regulamin" oraz ”Polityka prywatności Filharmonii Śląskiej”.
Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
a) w pole przeznaczone na adres „e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera Filharmonii Śląskiej. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
b) potwierdzić wyrażenie zgody i zaznajomienie się z regulaminem i polityką prywatności
o    Kliknąć na przycisk ”Zarejestruj się" (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie Informacja  zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej”
o    Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi ”Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi ”Newsletter Filharmonii Śląskiej”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Filharmonii Śląskiej treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach oraz działalności Filharmonii Śląskiej

1.3.3    Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych: 
- w celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów (wypisania się z listy dystrybucyjnej ”Newsletter Filharmonii Śląskiej”) należy kliknąć link o nazwie ”Kliknij aby wypisać się z ”Newsletter Filharmonii Śląskiej” lub przesłać e-mail z prośbą o wypisanie się z listy subskrybentów z adresu zarejestrowanego w usłudze. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów.
- w celu zmiany nazwy adresu należy wypisać się z listy subskrybentów i wpisać pod nowym adresem

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.