F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA
http://www.sklep.filharmonia-slaska.eu/produkt-21-Viva_w_filharmonii_-_Dzwiekowy_domek_emocji_cz_II-192-.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15269932622537!2736.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15240386186172!2715.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15240390097051!2716.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15240383874137!2713.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15240387774542!2722.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014943937736!2647.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.